Fundacja Kulturosfera.pl

Czym się zajmujemy?

Celem naszej fundacji jest przede wszystkim:

  • wspieranie twórczości literackiej,

  • wspieranie inicjatyw, których celem jest restytucja szeroko rozumianej spuścizny kulturalnej w Polsce,
  • organizowanie i wspomaganie inicjatyw popularyzujących literaturę i język polski,

  • propagowanie i wdrażanie nowoczesnych koncepcji i technologii w promocji kultury,

  • uczestnictwo w inicjatywach, które łączą we wspólnym działaniu ludzi związanych z różnymi dziedzinami sztuki i nauki.